اعزام تيم اتومبيلرانى درگ (شتاب ٤٠٠ متر) استان به مسابقات قهرمانى كشور

اعزام تيم اتومبيلرانى درگ (شتاب ٤٠٠ متر) استان به مسابقات قهرمانى كشور

به گزارش روابط عمومى هيأت موتورسوارى و اتومبيلرانى خراسان رضوى برابر تقويم سال ٩٦ فدراسيون و با برگزارى سومين دوره مسابقات اتومبيلرانى درگ (شتاب ٤٠٠ متر) قهرمانى كشور در روز جمعه ٣ آذر در استان البرز، تيم خراسان رضوى در قالب ٢ شركت كننده به اين دوره از مسابقات به شرح ذيل اعزام شدند:

١- محمد مهری

٢- حسين تيمورى