تيم اتومبيلرانى دريفت خراسان رضوى به مسابقات قهرمانى كشور اعزام شد

تيم اتومبيلرانى دريفت خراسان رضوى به مسابقات قهرمانى كشور اعزام شد

به گزارش روابط عمومى هيات موتورسوارى و انومبيلرانى خراسان رضوى سومين دوره از سرى مسابقات اتومبيلرانى دريفت قهرمانى كشور در پيست اتومبيلرانى مجموعه ورزشى آزادى تهران روز جمعه ١٠ آذرماه ٩٦ برگزار مى گردد و به همين منظور تيم دريفت خراسان رضوى در قالب ٣ شركت كننده به شرح ذيل به اين دوره از سرى مسابقات اعزام شد:

١- عليرضا جلايى

٢- محمد جلايى

٣- بهزاد حسن زاده