كسب عناوين قهرمانى كشور براى موتوسواران كراس خراسان رضوى

كسب عناوين قهرمانى كشور براى موتوسواران كراس خراسان رضوى

به گزارش روابط عمومى هيأت موتورسوارى و اتومبيلرانى خراسان رضوى چهارمين دوره از سرى مسابقات موتور كراس قهرمانى كشور روز جمعه ٢٤ آذرماه در استان يزد برگزار گرديد كه در پايان اين رقابتها تيم اعزامى خراسان رضوى توانست در دو كلاس عناوين قهرمانى كشور را به شرح ذيل كسب نمايد.

١- على برزوزاده كلاس ٢٥٠ سى سى مقام اول

٢- جواد بيدى كلاس ٢٥٠ سى سى پيشكسوتان مقام دوم