سه عنوان قهرمانى كشور براى تيم خراسان رضوى

سه عنوان قهرمانى كشور براى تيم خراسان رضوى

به گزارش روابط عمومى هيات موتورسوارى و اتومبيلرانى خراسان رضوى با برگزارى مسابقه اتومبيلرانى سرعت قهرمانى كشور در پيست اتومبيلرانى مجموعه ورزشى آزادى تهران روز جمعه ٢٤ آذرماه ٩٦، آقاى محمد مهرى توانست در ٣ كلاس به شرح ذيل مقامهاى كشورى را از آن خود كند.

١- در كلاس BPGT مقام اول

٢- در كلاس BP استاندارد مقام دوم

٣- در كلاس آزاد مقام سوم